ANBI

 

Lijst Brunssum Lokaal heeft een fiscale ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

De ANBI voorwaarden kennen een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Dit betreft de volgende gegevens.

Naam
Lijst Brunssum Lokaal

RSIN
864268417

Contactgegevens
Lijst Brunssum Lokaal
Heufstraat 52
6441 TX Brunssum
[email protected]

Doelstelling
De Vereniging heeft ten doel: 
a. behartiging van de algemene en collectieve belangen van de Gemeente Brunssum; 
b. behartiging van de individuele belangen van de inwoners, voor zover niet strijdig met de onder a vermelde belangen; 
c. bevordering van regionale belangen, voor zover inpasbaar en verenigbaar met het gemeentelijk belang in de ruimste zin van het woord; 
d. bevordering van de doelmatigheid en openheid van het bestuur van de Gemeente en regionale samenwerkingsverbanden; 
e. bevordering van de dienstbaarheid van het bestuur en het ambtelijk 


Samenstelling bestuur
Voorzitter: Servie L'Espoir
Secretaris: Arend van der Linden
Penningmeester: Math Houben 


Beleidsplan
Het beleidsplan is hier te downloaden

Verslag activiteiten
Zie nieuwsberichten 

Financiƫle verantwoording
Op aanvraag beschikbaar