Onze Standpunten

De Lijst Brunssum Lokaal is een zuiver lokale politieke partij van en voor Brunssum die kan opereren zonder last of ruggespraak. 

We zijn 100% Brunssum.

 

Daardoor kunnen we optimaal inspelen op de lokale behoeften van inwoners van Brunssum in alle wijken.

Samen zijn we Brunssum is voor ons geen loze leus maar uitgangspunt in woord en daad.

 

Brunssum is en blijft zelfstandig, daar wijken we niet van af.

 

De burger moet rechtstreeks contact kunnen opnemen met het lokaal bestuur en alleen met en voor elkaar komt een betere gemeenschap tot stand, omdat de inwoners uitgangspunt zijn en weten wat goed is en wat beter moet.

 

Onze belangrijkste speerpunten:

 

 

-      Behoud zelfstandig Brunssum

-      Respect voor mens, dier en milieu

-      Een betaalbaar Brunssum

-      Het Schutterspark blijft voor iedereen toegankelijk

-      Vergroening van geheel Brunssum

-      Aandacht voor alle wijken en niet alleen het centrum

-      Sluit de AWACS basis en windmolens ervoor in de plaats

-      Een eigen gemeentelijke energie firma waarvan de burger profiteert

-      Geen vieze industrie op bedrijfsterreinen

-      Veilig verkeer met name voor fietsers en wandelaars en zeker onze kinderen

-      Armoede moet aangepakt worden op alle fronten

-      Meer betaalbare woningen