Interview Bennie Jongenelen

 
Lijst Brunssum Lokaal houdt regelmatig relevante interviews met Brunssummers die iets te vertellen hebben over een actueel thema. 
Dit keer Bennie Jongenelen, bewoner van het Fokus poject. Door zijn verzet is deze speciale woonvorm gered van de ondergang.

Bennie jij bent inwoner van FoKus wonen Brunssum, wat is dat?

 

Dat betekent dat ik een inwoner van Brunssum ben met een zware beperking, maar toch compleet zelfstandig kan wonen. Maar voor ik verder ga praten wil ik eerst even vertellen wat “Fokuswonen” is:

 

Fokuswonen is bedoeld voor jong gehandicapte mensen die zelfstandig willen wonen in de maatschappij. Fokuswonen in Brunssum bestaat uit 15 aparte woningen die volledig zijn aanpast voor mensen in een rolstoel en waar 24 uur per dag zorg op afroep wordt verleend. 

Dit betekent eigenlijk dat mensen die normaal genoodzaakt zijn om in een verpleegtehuis te moeten wonen, nu de kans krijgen om in een gewone straat in je eigen wijk te gaan wonen.

Je woont dan in een riant aangepast appartement met keukenblok en 2 of 3 slaapkamers waar je eventueel ook kan samenwonen met een partner of met een hond of kat.

 

Woon je er prettig en hoe lang al?

 

Ik woon er al 20 jaar heel prettig omdat ik niet in een verpleegtehuis hoef te wonen waar ik gebonden ben aan regels die mijn leven bepalen.

Hier in Fokus heb ik zelf de regie en kan zelf bepalen hoe laat en wanneer ik verzorgd wil worden.

 

En toen kwam in 2023 plots een vreemde brief over verkoop, hoe zat dat?

 

Ik kreeg op een dag een brief in mijn brievenbus van woningvereniging Vincio, waarin stond dat ik de woning kon kopen waarin ik nu gehuurd zit. Ik schrok daar enorm van. Immers, als deze woningen verkocht kunnen worden, dan kunnen ze niet meer verhuurd worden aan mensen die gehandicapt zijn en verzorging nodig hebben.

Dan zou het einde van Fokuswonen betekenen.

 
Je schrok maar kwam gelijk in actie, waarom?

 

Ik dacht, als deze woningen verkocht gaan worden dan kan ik met nog 15 andere bewoners vertrekken naar een verpleegtehuis waar we te maken krijgen met allerlei verpleegtehuisregels. Enkele voorbeelden hiervan zijn dat je je dan moet houden aan bezoektijden, etenstijden en slaaptijden en dat is niet enige, je verlies ook nog eens je vrijheid en je privéleven wat in mijn ogen het belangrijkste is in je leven.

Ik dacht bij mezelf dit moet ik zien te voorkomen, want ik wil niet in een verpleegtehuiskamertje wonen waar ieder vreemd mens zomaar naar binnen kan lopen. Nee, Ik moet vechten voor mijn zelfstandig leven om een rampscenario te voorkomen.

Ik heb toen contact opgenomen met Servie L’Espoir, omdat hij de enige was waarvan ik wist dat hij mij zou gaan helpen. Hij gaat dit gevecht met mij aan.

 

En dat was succesvol?

 

Ja, ik had succes omdat ik Servie met zijn partij Lokaal Brunssum had ingeschakeld en we samen in actie kwamen. Servie is toen direct naar mij toe gekomen en wij zijn samen gaan bellen en gaan schrijven naar alle instanties die deze verkoop zouden kunnen tegenhouden. Na een paar weken heen en weer bellen en schrijven kregen we uiteindelijk van  de 

“Huurders belangen Vincio wonen” te horen dat de verkoop van de Fokus-woningen niet meer doorging. Ik wil hierbij dan ook mijn grote dank uitspreken aan alle instanties die hieraan hebben meegeholpen en in het bijzonder Dhr Ludy Derey Voorzitter van  “Huurders belangen Vincio wonen” die echt alles op alles heeft gezet om de verkoop tegen te gaan.

 

Inmiddels weet Brunssum dus dat Fokus de moeite waard is. Maar stel jij had niet gereageerd?

 

Dan werden de Fokus-woningen met en met verkocht totdat er te weinig gehandicapte mensen overblijven om nog verzorgd te worden door het verzorgende Team van “Stichting Fokuswonen”. Dat zou betekenen dat alle verzorgende personeelsleden hun baan in Brunssum zouden kwijt raken. En dat de overige gehandicapte bewoners naar een woonvorm of verzorgtehuis zouden moeten verhuizen.

Dat zou het einde zijn van “Fokus-wonen” Brunssum.

              

Heb je tips voor mensen in een situatie zoals bij jou?

 

De enige tip die ik heb voor mensen die afhankelijk zijn van zorg dat is:

zorg of vecht dat je altijd de regie over jezelf kan behouden en zorg dat je in een goede leefomgeving woont.

Als je zorg goed is en je hoeft daar niet elke dag voor te vechten om dat goed geregeld te krijgen, dan blijft het gewone leven over om normaal verder te leven.

 

Heb je een oproep aan de politiek?

 

Voor wat de gezondheidzorg betreft kan ik maar een ding zeggen en dat is:

Schaf de privatisering van de gezondheidzorg zo snel mogelijk af zodat een chirurg of een dokter een prima maandloon krijgt en niet meer per consult betaald krijgt wat drie keer zoveel geld en tijd kost. 

 

En laat mensen in de zorg werken die niet persé zwaar gediplomeerd moeten zijn om iemand gewoon te verzorgen….maak het laagdrempelig, dat scheelt heel veel geld en je krijgt weer meer handen aan bed. Mantelzorgers zijn daar een prima voorbeeld van, die zijn ook niet gediplomeerd maar kunnen prima verzorgen.

 

Het laatste wat ik wil nog wil zeggen tegen de politiek is: 

Het zou mooi zijn als de ouderen weer de keuze kunnen krijgen om in een bejaardenhuis te kunnen wonen.

Momenteel zitten heel veel ouderen te verpieteren in hun eigen woning. 
Ze voelen zich vaak eenzaam omdat ze ouder worden en steeds meer mensen om zich heen verliezen. Het zou mooi zijn als de ouderen de keuze kan krijgen om wat veiliger en kleiner te wonen. 

Zodat ze niet meer verplicht in hun eigen huis moeten blijven zitten en tot in den treuren moeten wachten dat de thuiszorg eens voorbijkomt om bijvoorbeeld te kunnen plassen of om aangekleed te worden. Hulpbehoevende ouderen moeten nu verplicht in hun eigen huis wonen waar zij zich strikt aan verzorgtijden tijden moeten houden wanneer ze verzorgd kunnen worden, ze zitten de hele dag vast aan een verzorgrooster. In een bejaardenhuis is altijd hulp aanwezig die hulp kan bieden wanneer dat nodig is. Thuis in hun eigen woning leven ze ook vaak in angst omdat ze bang zijn om te vallen en er niemand is om hen kan oprapen. In een bejaard centrum zijn altijd mensen die direct kunnen helpen op het moment dat iemand valt of ziek is, een bejaardenhuis biedt veiligheid meer bewegingsvrijheid en voorkomt vereenzaamheid.

 

Interview Stefanie Offermans

 
Lijst Brunssum Lokaal houdt regelmatig relevante interviews met Brunssummers die iets te vertellen hebben over een actueel thema. 
Nu vonden we het echter interessant om ons nieuwste raadslid via een monoloog te laten voorstellen aan u.
Als u verder naar beneden scrollt, kunt u interviews lezen met Servie L'Espoir en Huub Wijckmans. 

Mijn naam is Stefanie Offermans, 43 jaar geleden geboren in ziekenhuis te Heerlen, opgegroeid in de wijk Klingbemden  en aldaar de basisschool Titus Brandsma doorlopen.
Na de onderbouw op Rombouts (VWO) mijn Havo diploma gehaald op het Broeklandcollege in Hoensbroek. Na een kort avontuur bij de Koninklijke Marine en Dierenverzorging opleiding in Horst (Noord Limburg) 1 jaar intern gezeten in de Viersprong. Dit is een ggz instelling voor (jong)volwassenen met psychische problemen. Want helaas kamp ik hier sinds mijn pubertijd mee, wat me ook parten heeft gespeeld tijdens mijn opleidingen, die ik helaas niet met goed gevolg heb kunnen afmaken.
Daarna ben ik op mezelf gaan wonen aan de Europalaan, tegenover mijn oude basisschool Titus Brandsma. Via re-integratie bij de Intratuin gaan werken op de dierenafdeling en na 2,5 jaar naar de Ikea. Daar ben ik mezelf weer “tegengekomen”, waardoor ik helaas weer ben uitgevallen. Na een tijd weer via re-integratie aan het werk in de hotelschoonmaak, daarna in een sportschool (facilitair medewerkster) en daarna bij Balanz Facilitair (sinds kort Vebego.) Ik werk nu al bijna 4,5 jaar in een basisschool in Heerlerbaan, als facilitair medewerkster.
Sinds mei 2018 woon ik in de Ridder Dirkstraat in een appartementencomplex dat 2 jaar geleden geheel is verduurzaamd, een thema wat erg actueel is en ook in Brunssum veel vragen en onrust oproept (met name bij woningeigenaren) Daarmee komen we bij het onderwerp politiek.
In 2014 deed ik mee met de gemeenteraadsverkiezingen namens BBB/Lijst Palmen. Ik was daar lid geworden via Hein Hellenbrand, de toenmalig penningmeester, met wie ik vaker op de tribune zat bij gemeenteraadsverkiezingen. Ook de columns in de Consumentenwijzer van Jo Palmen spraken mij destijds erg aan.  De plaatselijke politiek is mij pas gaan interesseren door de plannen van de aanleg van de Buitenring. Het tracee zou vlak achter Brunssum Noord langslopen, wat mij, mijn ouders en de wijkgenoten heeft aangespoord tot actie en verzet. Daar was het PAK ook bij betrokken, ze hebben zelfs een actiecomité opgericht. (De keuze voor het PAK was wellicht toen al logischer geweest achteraf bezien) 
Enfin, na 3,5 jaar commissielid te zijn geweest kwam ik eind 2017 in de raad. Een turbulente periode, rond de benoeming van Jo Palmen als wethouder. Uiteindelijk is Luc Winants met de staart tussen de benen vertrokken en kwam Gerd Leers als burgemeester.  De verkiezingen in maart 2018 wonnen wij en gingen de lokale partijen samen verder als coalitie.
Maar naarmate de tijd vorderde, voelde ik me steeds minder op mijn plek binnen BBB/Lijst Palmen en begon ik over mijn politieke toekomst te twijfelen. Uiteindelijk besloot ik in goed overleg de raad te verlaten eind 2021 en ging ik verder als commissielid bij het PAK. Na de verkiezingen in maart 2022 kwam ik weer terug in de raad. Kort daarna gebeurde iets wat voor mij persoonlijk een heel hard gelag was : Servie en Piet stapten uit het PAK omdat zij niet met de VVD en PvdA in een coalitie wilden om hun moverende redenen die ook ik kon onderschrijven. Gevoelsmatig ervoer ik hetzelfde, maar ik zat ook met een loyaliteitsgevoel naar Verenice Hermans. Bovendien was ik pas een half jaar daarvoor overgestapt van BBB naar het PAK. Ik heb toen zeer tegen mijn gevoel in toch ingestemd met coalitiedeelname. Maar ook duidelijk aangegeven dat het met het voordeel van de twijfel was en onder voorbehoud!
Dit heeft mij vervolgens 1,5 jaar veel kopbrekens, stress en persoonlijke struggles bezorgd. Uiteindelijk kon ik mezelf niet langer in de spiegel aankijken en heb ik ook voor Lijst Brunssum Lokaal gekozen! Wat voor de meesten niet geheel als een verrassing kwam. Wellicht vragen jullie je af waarom niet eerder. Dat lag zoals gezegd best complex… De politiek is voor mij als gevoelsmens dan ook zeker niet altijd gemakkelijk. Maar het kan me ook niet loslaten, daarvoor ben ik teveel betrokken bij onze mooie gemeente Brunssum! Landelijk steun ik al sinds hun oprichting PvdD dus mijn interesses liggen veelal bij natuur, (Schutterspark, Vijverpark , Brunssummerheide) milieu, (vandaar dat ik ook al jaren lid ben van de AWACS commissie) en dierenwelzijn. Hierin heb ik de stapsgewijze verlaging van de hondenbelasting kunnen doorvoeren (ik wil deze het liefst helemaal afgeschaft zien) en het project om op diervriendelijke wijze de ganzenpopulatie in het Vijverpark en Schutterspark terug te gaan brengen komt ook uit mijn koker. De Akkerbrug kunnen we op onze buik schrijven, maar er zijn nog genoeg andere projecten die onze aandacht vragen  de komende periode, zoals het beloofde Urban Park voor de jeugd, de verduurzaming van de woningen, het gelijke speelveld voor de ondernemers in het Schutterspark om enkele voorbeelden te noemen. Ik heb het volste vertrouwen om samen met jullie de komende 2 jaar te gaan voor onze inwoners en een goede verkiezingsuitslag in maart 2026! 
O ja, ik ben ook erg sportief aangelegd, en op zondag 7 april kunnen jullie mij komen aanmoedigen aan het parcours van de Parelloop in het centrum van Brunssum.. 

 

Interview Servie L'Espoir

 
Lijst Brunssum Lokaal houdt regelmatig relevante interviews met Brunssummers die iets te vertellen hebben over een actueel thema. Gezien de recente berichtgeving in de media, vond onze razende reporter het relevant om LBL-raadslid Servie L’Espoir aan de tand te voelen.

 

Servie interviewen is voor menig interviewer een genot. Hij is open, duidelijk en neemt geen blad voor de mond. Stiltes vallen er niet en het is geen voorbedacht, ingestudeerd verhaal. Je zou bijna vergeten dat Servie al meer dan dertig jaar politicus is. 

 

Servie wat is er aan de hand in Brunssum, de Limburger raakt niet uitgeschreven over Gerd Leers, Jo Palmen en jou?

Kijk vooral eerst eens wat de Limburger niet schrijft en dan weet je waar de wind vandaan komt.
 
Wat schrijft men dan niet?

Dat de landelijke partijen van onze raad in 2016 en 2017 bij de provincie pleitten voor een herindeling van Brunssum bij Heerlen en dat ze hun wethouders Offermans (PvdA), Joosten (VVD), en Heinen (CDA) terugtrokken uit protest tegen het besluit van de gemeenteraad om de zaken rondom de herindeling zelf aan te pakken. 

Daarbij liepen deze partijen bij het benoemen van waarnemend burgemeester Gerd Leers in het provinciehuis naar de pers en vroegen landelijk ingrijpen, omdat Jo Palmen tijdelijk wethouder werd, omdat deze zogenaamd niet integer zou zijn.

De kwestie over een lapje grond werd gebruikt om Brunssum als gemeente zwart te maken. Later bleek (zoals ik toen al stelde) dat Palmen de grond volledig rechtmatig in bezit had en alle stukken daarover waren bekend.

De landelijke partijen lieten Brunssum in mijn optiek stikken, ze wilden een groot-Heerlen en ja de Limburger had daar ook een zeer actieve rol in.

Meerdere keren schreef de hoofdredactie een stuk waarin de herindeling als logisch en goed werd omgeschreven.

 

Dus je vindt de Limburger als krant partijdig?

Ja, de Limburger misbruikt in mijn ogen vaker haar positie.  Ze is het enig dagblad in onze provincie en beschuldigt vaker mensen en als iets niet waar blijkt te zijn zie je achteraf in een heel kleine tekst dat het anders is.

Onlangs werd de Limburger op haar vingers getikt door de Raad van Journalistiek omdat men enkel roddels schreef over de gemeentesecretaris en dat was voor mij een vorm van karaktermoord.

Anonieme roddelaars laat je leugens verkondigen,  zonder hoor en wederhoor! 
 Schandalig! Daarom is het niet vreemd dat de pers steeds vaker gewantrouwd wordt. Burgers zijn niet helemaal op hun achterhoofd gevallen. 

De krant is niet onafhankelijk en belicht een zaak vaak eenzijdig.

 

De negatieve aandacht over Brunssum begon een aantal weken geleden met Gerd Leers, die zou niet integer zijn? 

Leers bracht rust in de tent na de verkiezingen in 2018 waarbij de lokale partijen wonnen.

Het was bestuurlijk een rommeltje bij aanvang van de periode. Er was te weinig geld in de gemeentelijke kas en uiteraard waren er ook ambtenaren die in het hele verhaal over de herindeling een standpunt hadden ingenomen tegen onze wens in voor een zelfstandig Brunssum.

Leers heeft orde op zaken gesteld, partijen gingen weer voorzichtig met elkaar in gesprek en hij gebruikte zijn relaties ten dienste van Brunssum.

Laat ik de kerk in de Langeberg noemen, wat in het artikel vorige maand ter sprake kwam.
 Wat is er mis mee als je een ontwikkelaar weet die daar iets moois van kan maken waarbij

de wijk, het kerkbestuur en de gemeente tevreden zijn? Als je dat onbetaald doet is er niks aan de hand en handel je in het voordeel van de gemeente.

Dat geldt ook voor de Rumpenerstraat. Gerd Leers kent veel mensen en als die niet gedwarsboomd waren stond Brunssum er nu veel beter voor.

De Limburger voert een negatieve campagne tegen Leers en daar zitten altijd politieke zaken achter vermoed ik.
 
 

Nog duidelijker is bijvoorbeeld de aankoop van de panden in de Kerkstraat. Een stuk of vijf panden voor iets meer dan acht ton. Dat was geen soloactie van Leers zoals het naar buiten werd gebracht, maar een goed doordacht plan van het college om speculanten buiten spel te zetten. 
 Zonder deze panden was er geen enkel centrumplan mogelijk en de VVD en PvdA dachten iets negatiefs te vinden, maar slaagden daarin niet.

De panden waren het geld waard en alles in deze is gewoon besproken in het college en met ambtenaren. Die bewijzen liggen er, maar als de krant in deze ophef maakt, denken veel burgers toch weer: waar rook is, is vuur. Helaas gaan journalisten zo te werk. Ze laten zich echt voor het karretje spannen.

Veel zaken worden aan elkaar geregen en een hoogleraar van veraf heeft wel een mening vanachter een bureau, maar de vraag die gesteld is aan deze meneer, wordt niet gepubliceerd.

 

Jij en Palmen zouden voor angst zorgen onder ambtenaren.

Allemaal onzin, Brunssum is een arbeidersstad en houdt van duidelijke en begrijpbare taal, dus wat goed is, is goed en wat fout is moet je ook benoemen. Duidelijk zijn is geen angst aanjagen.

We hebben in de raadsperiode 2018-2022 zoveel goeds gedaan, maar daar lees je vrijwel niets van terug in de media.  Dat verzwijgt de Limburger, want men wil niks positiefs schrijven maar ik noem toch even:

-          We hebben bewezen een zelfstandige stad te kunnen zijn en blijven

-          We hebben de minima regelingen verbeterd en deur aan deur bekend gemaakt

-          Het middelbaar onderwijs werd gered

-          De vliegenoverlast is gestopt

-          De bieb is gesaneerd

-          Wijkgericht werken werd ingevoerd

-          Het openlucht theater heeft een overkapping

-          In de coronaperiode hebben we een miljoen vrij gemaakt voor noodgevallen

-          De lasten werden beperkt

-          De basis voor een nieuw skatepark is gelegd

-          Het ondeugdelijke oude centrumplan dat voorzag in 70 nieuwe winkels is afgewikkeld

-          Door de aankoop van de zogeheten van Eeghem panden is er een centrumplan
            mogelijk dat van deze tijd is.

-          De gemeente financiën werden gesaneerd en kregen een TIEN in de beoordeling

 

Dus er is veel bereikt door de lokale partijen in deze periode en ja er zijn ook dossiers geweest die grote tegenstellingen veroorzaakten, maar dat is in elk college in de regio het geval.

Politiek betekent nu eenmaal keuzes maken en die kun je verschillend beoordelen en waarderen.

 

Maar de Limburger heeft het over advocaten en gedonder?

Ik heb het gelezen en weer betrekt men Leers erbij terwijl die al geen burgemeester meer was, toen het ging over de kwestie gemeentesecretaris.

De schorsing van deze man was een politieke splijtzwam,  want hij is ten onrechte vals beschuldigd en geschorst in mijn ogen  en daar speelde de krant een belangrijke negatieve rol bij. Daar is men dus ook voor op de vingers getikt, maar het kwaad was allang geschied.
 

Over de organisatie kan ik kort zijn. Ambtenaren zijn gewoon medewerkers die ten dienste moeten staan van de gemeenschap en dat zijn onze inwoners. Dus de wijk in, de straat op, zien wat daar gebeurt dat is uitgangspunt voor een raadslid, wethouder en ambtenaar.

Daar heb je geen drie (!) directeuren, acht (!!!) managers en twaalf (!!!!) coördinatoren voor nodig is mijn mening. Dus ik geef aan dat de ambtelijke top best ingekrompen kan worden. Als je dat zegt en wil realiseren knalt het natuurlijk bij sommigen die dat persoonlijk aan gaat, maar dat kan geen reden zijn om dit onderwerp niet aan te kaarten of beter nog aan te pakken.

Gemeentes krijgen steeds meer taken van het rijk en te weinig geld voor bijvoorbeeld jeugdzorg, dan moet je dus zorgen dat je je ambtenaren goed betaalt en dat kan niet als je een veel te zware top hebt.

En ja daar is menig discussie over gevoerd en soms fel, maar dat doet dus niets af aan al die resultaten die behaald zijn waarvan ik zojuist een klein deel heb opgesomd.

 

Jo Palmen wordt als sinds mensenheugenis negatief neergezet en jij sinds kort ook. Waarom doen andere politici dat toch en waarom neemt de pers dat zomaar over? 

Als je in de gemeenteraad landelijke partijen aanspreekt op het landelijk beleid, noemen ze zich ineens ‘plaatselijke afdelingen van een landelijke partij’ , want ze weten dat de herindeling door de inwoners niet gepruimd wordt.

Dat maakte ook dat ik niet verder kon bij het PAK na de verkiezingen terwijl ik nota bene lijsttrekker was en veel stemmen haalde. Je kunt niet samenwerken met mensen die eerst zeggen: Brunssum kan niet meer zelfstandig bestaan en dan als ze wethouder worden roepen hoe goed de stad is.

Hypocriet heet dat. De mensen hebben gestemd en elke stem is een vertrouwenskwestie en als je iets belooft moet je dat ook waarmaken anders ben je een leugenaar en de bevolking heeft dat idee toch al van politiek en overheid. Als ik had gewild en geen principes had was ik nu namens het PAK nog wethouder geweest. Mij gaat het echter, in tegenstelling tot sommige collega’s in Brunssum, niet om wethouder te zijn, het gaat mij om de nood van de  inwoners en om mijn principes. 

Vergeet niet dat de helft van de mensen nog maar gaat stemmen.

Wij hadden als PAK beloofd: doorgaan met de lokale partijen dus een lokaal bestuur en dan ga je niet achter de VVD en PvdA aanlopen enkel om een wethouder te mogen leveren. 
 

Die partijen hebben in het verleden genoeg kapot gemaakt en zij waren voor een groot Heerlen.

Tja en dat is het verhaal dat Palmen en ik weten en ook herhalen. 
 En wat doe je dan als politiek tegenstander? Je gaat dan die kritische mensen in een slecht daglicht stellen, waardoor je de aandacht afleidt van de echte problemen in onze gemeente zoals de armoede, de woningnood en de wachtlijsten voor WMO of jeugd bijvoorbeeld.

Alleen men vergeet wel dat er gestemd is en op wie.

Zelfs mensen die amper stemmen hadden en (alle) zetel(s) verloren, krijgen een platform van de Limburger.

 

In Duitsland heeft men het al over lugenpresse (leugen pers) ik begrijp nu waar dat vandaan komt.

Ik hoorde net tussen neus en lippen door ook de term BTW affaire vallen. Dat heeft ook voor heel wat tweespalt gezorgd in de gemeenteraad. Vertel daar eens wat meer over. 

Dankzij een inspreekster tijdens de evaluatie van “Kerst vier je samen” kwamen we erachter dat er via de gemeente BTW was afgetrokken voor dit feest dat georganiseerd werd door een private stichting,

Dus achter de rug om van het college hadden bepaalde ambtenaren besloten dat de stichting voordeel kreeg door de rekeningen via de gemeente te laten lopen zodat je vrijgesteld bent van BTW- afdracht. Dat kan en mag als de gemeente zelf iets organiseert. Niet voor externe partijen zoals verenigingen, wijkteams en dergelijke, dat weet iedere boekhouder.

Het was helemaal verdacht dat dit gebeurd was op verzoek van een bestuurslid van de stichting Feest der verwondering: VVD0raadslid Frank Joosten. 

Als college wisten we dus een tijd van niets, maar je bent wel verantwoordelijk als het erop aan komt.

Dat betekende dat Math Houben (wethouder financiën) en ik ons ook tot de belastingdienst hebben gewend met de vraag: wat moeten we hiermee? Immers, als een burger zaken vals invult is hij de sigaar. Blijkbaar geldt een andere beoordeling voor overheden, want met een terugbetaling van 6500 euro was voor de belastingdienst de zaak gedaan, maar dat is dus wel gemeenschapsgeld!

Aangezien er niet integer gehandeld was, heb ik ook een melding gedaan bij de 

integriteitscommissie van de gemeente, omdat ik van mening was dat de burgemeester daarmee veel te lang treuzelde. In februari 2022 kwam er een rapport uit en daarin stond duidelijk dat het handelen niet integer was van het betreffende VVD-raadslid. Echter een meerderheid in de raad vond het slechts een leerproces en feitelijk is toen mijn inziens een nieuwe coalitie gevormd tussen de Lijst Borger, de VVD en PvdA.

Ik vind dat een voorbeeld van met twee maten meten. Jongeren die een kerstboom vernielen moeten (volkomen terecht) de schade betalen, maar als een overheid of raadslid iets fout doet en tegen de wet,  dan is ineens foutje bedankt en gaan we weer over tot de orde van de dag. 
 Dat maakt dat steeds meer mensen zich afkeren van politiek en de overheid. “Die zorgen goed voor zichzelf en hanteren andere regels voor zich dan voor de burger”.
Triest maar vaak te waar. Dat de Limburger ook dat weer plaatst in een artikel met de aanval op Leers is vreemd want het speelde onder de nieuwe burgemeester. 

 

Tot slot, Hoe gaat het nu met de Lijst Brunssum Lokaal?

We voeren een eerlijke oppositie in begrijpelijke taal en volgen het straat-raad-straat principe.

Dus wat in de buurten en wijken leeft moet in de raad ter sprake komen, de lokale politiek moet antwoorden geven op de noden onder de inwoners.

Dat is een flinke klus als je denkt aan verduurzamen, betaalbaar wonen, veiligheid en een lopend centrumplan. 

Inwoners erbij betrekken en aan je binden is steeds weer de opgave, want wij zijn volksvertegenwoordigers en weten niet alles beter dan inwoners.

Luister, handel en laat zien wat je doet is ons handelsmerk en dat leidt tot veel ombudswerk, naast het raadswerk vragen voor en een stijgend aantal leden. Vooral gewone mannen 

en vrouwen die zien dat we echt gaan voor een zelfstandig, leefbaar en veilig Brunssum dat betaalbaar blijft en waarin problemen wordt opgelost. 

Zowel jongeren als ouderen zijn actief bij ons en dat is mooi, veel verschillende gedachten en ideeën, maar altijd weer samen in actie.
Binnenkort hopen we ons honderdste lid te verwelkomen. Voor een lokale partij een bizar aantal en een veelvoud wat we bij het PAK hadden. Dat duidt erop dat Lijst Brunssum Lokaal vertrouwen geniet vanuit de burgers. 

Daarom dat we ook actief zijn of het nu gaat om de trap in Schutterspark, de ganzen in de vijver, het gedoe met mijnwater of de geluids- en andere overlast in de Kleikoelen.

Samen met inwoners pakken we zaken op. dus van de straat naar de raad en dan weer de vertaling naar de inwoners, zo moet dat.

Politiek is belangenbehartiging en wij kiezen steeds voor de gewone mensen en niet voor de elite. Het pluche van wethouders moet niet voorop staan maar de belangen van de inwoner. 

 

Interview Huub Wijckmans

 
Lijst Brunssum Lokaal zal de komende tijd relevante interviews houden met Brunssummers die iets te vertellen hebben over een actueel thema. De aftrap is een interview met Huub Wijckmans, hij is energie bespaarcoach en namens Lijst Brunssum Lokaal commissielid Burgerzaken. 

 

Tijdens een gesprek met Huub, zal je niet snel in slaap vallen. Hij vertelt bevlogen over tal van onderwerpen. Zijn dossierkennis is indrukwekkend, zijn energie aanstekelijk.
Hij oogt als een zeer fitte man van rond de 60, maar hij heeft toch echt al 72 kaarsjes mogen uitblazen.
In plaats van rustig van zijn pensioen te genieten, is hij volop actief om de samenleving beter te maken. Hij kan niet tegen onrecht en wil wat doen aan de grote armoedeval in ons land en specifiek in zijn eigen Brunssum. Een tip van oud-wethouder Servie L'Espoir resulteerde in het deelnemen vorig jaar aan een cursus energie bespaarcoach bij de woonwijzer winkel Limburg (WWWL) in Kerkrade. Met als gevolg mensen die het niet breed hebben advies geven over de invulling van de €250,-- Parkstad E-knip. 
 
Wat doet een energie bespaarcoach precies?
Ik kijk met bewoners wat je kunt doen om energie te besparen, en dus geld. Hoe kun je minder gas verbruiken, minder stroom of hoe kun je besparen door gewoon je gedrag te veranderen. 
Uitleg geven het energie plafond, het energie Noodfonds Nederland en daar waar noodzakelijk schakel ik ook maatschappelijk werk in. 

Hoe komen de mensen bij jou terecht?
Via de WWWL die in opdracht van de Parkstad gemeenten, bezoeken brengen aan bewoners die een brief hebben gekregen met de Parkstad E-knip. Niet alleen voor de Parkstadgemeenten verricht WWWL werkzaamheden, maar ook voor de Heuvelland gemeenten met uitbreiding in principe naar heel Limburg. Ik kom bij de mensen die het niet al te breed hebben en van sociale voorzieningen afhankelijk zijn. 

Wat kom je zoal tegen in de praktijk?
Dat er een groot communicatieprobleem is. Ambtenaren die van alles bedenken en goed bedoelen, hebben geen flauw benul hoe het in de praktijk gaat. 
Een goed voorbeeld is de tegoedbon van 250 euro die deze doelgroep heeft ontvangen, om energie besparende producten te kunnen kopen.
Ze krijgen een brief met maar liefst vier kantjes uitleg. Veel mensen snappen dat al niet. Daarnaast is deze alleen te verzilveren via een QR code. 
Er zijn genoeg mensen waar ik kom, vooral ouderen, die geen smartphone hebben. En sowieso niets van internet snappen. 

Dat lijkt me sowieso een groot onderschat probleem in de maatschappij?
Absoluut. De mensen bij wie ik kom, hebben vaak nog veel meer problemen. 
Het zijn de mensen die onder of net boven de armoedegrens leven. 
Ze komen niet mee in de maatschappij. Ik krijg ook bijvoorbeeld vaker vragen of ik wil helpen met het invullen van het belastingformulier.  Wederom een problemen. De overheid stuurt een sms-code naar een smartphone. En die hebben veel ouderen niet. Gelukkig helpen maatschappelijke organisaties daar  waar nodig. 
Ook proberen mensen mijn aanwezigheid te rekken. Ze hebben behoefte aan gezelschap. Willen hun verhalen kwijt. 
Brieven van gemeente en andere overheden bevatten altijd verwijzingen naar websites. De overheid heeft echter geen flauw benul dat er nog zoveel digibeten in onze samenleving zijn. 

Het raakt je echt zie ik
Ik word gewoon kwaad als ik Mark Rutte hoor zeggen dat we in een gaaf landje leven. 
Dan begrijp je het echt niet als premier. Het is eigenlijk gewoon crimineel. 
Laat hem maar eens een dag naar Brunssum en Parkstad komen en met mij meelopen.
Ook de term de burger centraal geeft me rillingen. Niet de burger moet centraal staan, maar de mens. Dat is een wezenlijk verschil. Het is echt onmenselijk hoe vele honderdduizenden burgers in dit land moeten leven en die groep groeit alleen maar. 

Het onderwerp van het interview zou gaan over zijn werk als energie bespaarcoach.
Gepassioneerd neemt het gesprek echter ook veel andere afslagen. Veel frustraties komen naar boven, veel praktijkvoorbeelden over armoede, maar we komen ook over persoonlijke zaken te spreken uit bijvoorbeeld zijn jeugd en studententijd. Over de tijd dat hij een zeer talentvolle speler was in het eerste elftal van RKBSV. Over de periode dat hij zes jaar lang bijna dagelijks op en neer reed naar zijn werk in Amsterdam - Zuidoost. Aansluitend 16 jaar richting Utrecht en van tijd tot tijd naar het hoofdkantoor van Capgemini in Parijs.  Over de mijnperiode. 1940, het jaar dat zijn vader in de mijnen ging werken en buiten diensttijd mensen hielp met het installeren en maken van kacheltjes.
Hoe trots hij is op zijn kinderen. Hoe hij geniet van zijn kleinkinderen.
 
Terug naar het onderwerp. Welke praktijktips geeft u mensen zoal en kunt u lezers van dit interview geven?
Ik was laatst bij mensen die nog een CV - ketel uit de middeleeuwen hadden. Nadat ze een nieuwe CV - ketel hadden, ging hun energierekening met 40% omlaag.
Maar ook simpele dingen als tocht strips, radiatorfolie, afdichten van spleten, vervanging van gloeilampen, de installatie van thermische kranen, elektrische kacheltjes, infrarood panelen etc..  De gemeenten Voerendaal en Heerlen zijn gestart met het vervangen van hele oude wasmachines, wasdrogers, koel- en vrieskasten. Welke gemeenten volgen met de vervanging van WITGOED?
 

Zei u nou net ook het maken van kapotte deuren?
Laatst was ik bij een gezin waar de achterdeur niet meer goed dicht ging, maar dan ook echt een centimeter vijf ruimte was. Daar komt zoveel kou door naar binnen. De woningbouwvereniging moet dat gewoon laten maken. 

Wat wilt u nog meegeven aan de Brunssumse politiek m.b.t. tot dit onderwerp?
Er zijn al zoveel voorzieningen. Alleen de burgers die het aangaat, worden vaak niet bereikt. Zorg voor goede communicatie. Zorg voor goede voorlichting. Maak gebruik van de beschikbare gegevens. We weten zoveel van de inwoners. Een gemeente is in staat om maatwerk te leveren. Als je maatwerk levert staat de inwoner daadwerkelijk centraal.  
We hebben in het Rodastadion in Kerkrade de woonwijzerwinkel. Een prima initiatief. Geef daar gewoon iedere maand een presentatie over verduurzaming en zorg dat onze inwoners daar kunnen komen. Huur een bus. Geef ze een kop koffie – thee en vlaai.  Veel inwoners boven de 70 jaar zijn niet in staat om deel te nemen aan webinars. 

Tot slot, is er iets dat u nog absoluut kwijt wil?
Het heeft niets met dit onderwerp te maken, maar wel met de politiek.
In Brunssum wordt misschien wel al twintig jaar over een nieuw centrumplan gesproken, maar al die onrealistische plannen sneuvelden steeds. Nu heeft de vorige coalitie met behulp van Gerd Leers eindelijk een realistisch plan gemaakt en snelheid er in gebracht.
 
Nu zijn de eerste (sloop)werkzaamheden begonnen en zie ik VVD-wethouder Jaimie van Dijk heel trots op een foto staan. Het is pronken met het werk van anderen. Daar kan ik echt niet tegen. Trots op een foto poseren. Vertel dan ook dat deze mijlpaal er is ook dankzij de inspanningen van vorige colleges. 

Mijn oprechte bewondering heb ik voor ons lid Servie L’Espoir, de beste wethouder die Brunssum ooit heeft gehad binnen het Sociale Domein. Servie die wel oog had en heeft voor de mens, iemand die het wel uitstekend begrijpt. Die wekelijks tientallen inwoners bezoekt, een ombudsman en daadwerkelijk helpt. Oud – wethouder financiën Math Houben heeft samen met de ambtenaren gezorgd voor een meer dan gezonde basis. Top dus.  

Het zou geweldig zijn als de huidige wethouder van het sociale domein onze premier uitnodigt om een bezoek te brengen aan Brunssum en op bezoek gaat bij een aantal mensen die echt in de problemen zitten, en dat zijn er nog al wat, en dit al jaren lang.