Wie zijn we en waar staan we voor?

Lijst Brunssum Lokaal is een politieke partij in Brunssum waarbij de burger voorop staat. Eerst de mens, dan de winst. Onze leden en achterban bestaan uit mensen van links tot rechts. De burger staat centraal.  

Laatste nieuws

Notitie “Richtlijnen voor insprekers, maatschappelijke relevantie”

 

In het reglement van orde voor de raad 2023 Spreekrecht burgers art. 17 lid 2 staat:

“Na de opening van de raadsvergadering kunnen burgers van Brunssum en daarbuiten gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over maatschappelijk relevante onderwerpen en de agendapunten die in de raadsvergadering aan de orde zijn;”

Subsidie- regeling gemeente Brunssum, m.i.v 1 augustus 2024

 


Hierna volgt de link inzake subsidie regeling verduurzaming Gemeente Brunssum.
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-305599.html?utm_campaign=20240721&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_brunssum&utm_content=over_uw_buurt 

Verslag raadsvergadering 4 en 5 juni

Op 4 en 5 juni vonden de raadsvergaderingen plaats met een geïrriteerde voorzitter hetgeen de sfeer en het debat niet ten goede komen. 

 

De opknapbeurt van het Vijverpark was het duurste voorstel 

Interview Bennie Jongenelen 

Lijst Brunssum Lokaal houdt regelmatig relevante interviews met Brunssummers die iets te vertellen hebben over een actueel thema. 
Dit keer Bennie Jongenelen, bewoner van het Fokus poject. Door zijn verzet is deze speciale woonvorm gered van de ondergang.

 

 

 

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!