Onze raadsleden

Servie L'Espoir

Raadslid

            Math Houben

               Raadslid

            Stefanie Offermans

               Raadslid

Onze commisieleden 

Nico Driessen
ABA (o.a. veiligheid)

Diori Drenth
ABA (o.a. veiligheid)

Huub Wijckmans
Burgerzaken (o.a. WMO)

Sylvia Hallingse
Burgerzaken (o.a. WMO)

Math Houben
Middelen (Financiën) 

Arend van der Linden
Middelen (Financiën) 

Frans Kempen
R&T (ruimtelijke ordening) 

Dolf Gerards
R&T (ruimtelijke ordening)

Onze bestuursleden

Servie L'Espoir
Voorzitter

Math Houben
Penningmeester

Arend van der Linden
Secretaris 

Lilian van den Boom
Bestuurslid 

Frans Doven
Bestuurslid

Overige actieve leden 

Diori Drenth
Voorzitter jeugdafdeling 
Social Media 

Danny Trommelen
Website

.... 

....